10 de novembre 2008

Assamblea general AMPA

El 21 d’octubre es va celebrar l’Assemblea de l’AMPA on hi va assistir una bona representació de pares i mares dels alumnes de l’escola.

Seguint l’ordre del dia previst es va presentar l’estat de comptes del curs passat així com un document on es recullia, de forma resumida, les activitats realitzades i coordinades des de l’AMPA.

També es va presentar el pressupost pel nou curs i altres temes com el xandall, inici activitats extraescolars, etc.

Es va destacar que a partir d’enguany l’AMPA portarà tota la gestió del menjador i per tant qui necessiti quelcom al respecte haurà de dirigir-se a les oficines de l’AMPA de 9 a 10 h.

Veieu en l'escrit de sobre el resum d’activitats del curs 2007/2008