El Cros del BaltàCross del Baltà

El Cros del Baltà és una competició esportiva a nivell comarcal que cada any registra més participació.
És una festa esportiva que compta amb la implicació de l’escola, de l’entorn del barri de Sant Julià i de l’Ajuntament de Vilafranca. Una oportunitat per passar una jornada esportiva, obrir el centre i fomentar la participació esportiva.

Cros 2018
La del 2018 és la XXVII edició del Cros Escolar Baltà i Elias i es celebrarà el diumenge 4 de març.
Com a novetat d'enguany es farà una Cursa Popular no competitiva d'1km on hi podran participar els pares i mares, tiets, oncles i familiars. Ens agradaria que aquesta cursa popular vagi envoltada d'un ambient divertit, familiar i festiu i animem a participar-hi tot portant un barret o una perruca divertida al cap.

Inscripcions
La competició començarà a les 10.40h del matí.
Es demana als atletes que s'inscriguin i recullin el dorsal 1\2h abans de l'inici de la seva cursa al menjador de l'escola.
Els alumnes de l'escola Baltà i Elias s'hauran inscrit amb anterioritat a la pròpia escola i podran recollir el seu dorsal, a la pròpia classe dies abans de la cursa. 
Pots descarregar-te més informació i la butlleta d'inscripció en aquest enllaç


Horaris:
Consulta'ls en aquest document.

Premis
Els trofeus a l'edició d'enguany són obra de la Fundació l'Espiga.


Rebran un trofeu:
- Primer/a, segon/a, tercer/a classificat/da de cada cursa (a la prova de baldufes no hi ha trofeus)
- Premi al primer/a de l’escola de cada cursa que no estigui entre els tres primers.

Rebran una medalla:
- Categoria Infantil: 4 i 5 classificats/des.
- Categoria Aleví: 4-10 classificats/des.
- Per a tothom en les altres categories no mencionades.

Reglament:
1.- La competició començarà a les 10.40h del matí.

2.- Les possibles reclamacions seran presentades per escrit. S’adreçaran al jutge- àrbitre de la prova dins els 30 minuts després d’haver-se fet    pública la classificació.

3.- Les condicions climatològiques no seran motiu de suspensió de les curses. En cas extrem el jutge-àrbitre decidirà.

4.- La comissió organitzadora es reserva el dret de canviar els circuits si ho cregués convenient, considerant-ho juntament amb el jutge-àrbitre.

5.- La comissió organitzadora declina totes les responsabilitats per danys morals o físics que puguin tenir els participants durant les curses o com a conseqüència d’aquestes.

6.- El sol fet d’inscriure’s implica la total acceptació d’aquest reglament.

7.- Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, queda consentida per els pares, mares o tutors legals dels participants menors d’edat per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills/es i on aquests siguin clarament identificables a l’haver participat en el cros del J. Baltà i Elias.