Sistemes de pagament


En efectiu o tarjeta al despatx de l'AMPA.
 Des d'aquest curs 2015-2016 disposem de tecnologia de telepagament per poder tramitar      l'abonament d'imports dels diferents serveis que ofereix l'AMPA amb tarjeta de crèdit o dèbit.

Domiciliació bancària.
 Si les dades de l'autorització bancària han estat facilitades per la família cada curs, s'ofereix aquesta  fórmula que aporta comoditat a les famílies i agilitza la gestió administrativa de l'AMPA.

Per transferència o ingrés bancari.
 Podeu abonar el cost del servei que necessiteu prèviament per transferència o ingrés a través de la    banca electrònica. Cal que indiqueu el nom del nen/a i el concepte de l'ingrés (xandall, quota soci,  llibres, tiquet menjdor esporàdic, etc).
 El compte corrent de l'AMPA és a Banc de Sabadell: ES70 0081 1666 10 0001081612
 En aquest cas, caldrà sempre adjuntar el comprovant de pagament, a la sol·licitud  del servei. És  recomanable deixar sol·licitud i comprovant de pagament en còpia de paper a la bústia  de l'AMPA  (o del menjador, en el seu cas). Si la comunicació es fa per correu electrònic, també  caldrà adjuntar  el justificant de pagament en format digital.

A la xarxa de caixers automàtics de Banc de Sabadell.
Podeu fer els vostres pagaments a l'AMPA a través de qualsevol caixer de la xarxa de Banc de Sabadell. Un cop identificats amb la vostra targeta o llibreta, cal seleccionar l'opció "altres operacions" i seguidament "operacions a tercers".
En aquest pas, us demanaran el codi de centre, que és el 130700.
En aquest moment, apareixeran les diferents opcions d'ingrés. Caldrà seleccionar l'opció desitjada i introduir com a informació addicional el nom de l'alumne i el curs. Aquesta informació addicional és imprescindible perquè puguem identificar qui ha efectuat el pagament i gestionar-lo correctament.

En aquest document podeu consultar de forma gràfica, els passos que cal realitzar.
Recordeu que el codi de centre és el 130700