12 d’abril 2013

Número de desempat del procés de preinscripció escolar per al curs 2013-2014

El departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha fet públic avui el número de desempat del procés de preinscripció a l'educació infantil (2n cicle), primària i secundària obligatòria.
El número de desempat és el 107.142 (número més gran atorgat: 151.971), a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Un cop resoltes les reclamacions presentades, el 22 d'abril es farà pública al tauler d'anuncis de l'escola la nova relació de sol·licituds, ordenades segons la puntuació definitiva. Les oficines municipals d'escolarització publiquen també aquestes mateixes llistes per als centres i ensenyaments del municipi.

La publicació de les llistes d'alumnes admesos a l'escola es farà pública el dia 24 de maig. Quan la consulta de les places assignades estigui disponible, les famílies rebran missatge per correu electrònic. En aquest missatge també hi consta el codi de la sol·licitud i l'accés a la consulta. Podeu consultar els resultats del procés per Internet, a la web del departament d'Ensenyament, amb el codi de la sol·licitud i el document d'identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora.