04 de novembre 2014

Eleccions al Consell Escolar: sector pares i mares

La Direcció de l'escola ha informat que avui dimarts dia 4 de novembre s'obre el procés de renovació parcial del Consell Escolar, renovació que es farà efectiva abans del 23 de desembre. A l'escola J. Baltà i Elias cal renovar dos representants del sector de pares i mares i tres membres del sector de mestres.

El cens electoral estarà exposat a la cartellera de vidre que hi ha a l’entrada de l’edifici de Primària a partir d'avui dimarts i la llista de candidatures que es presenten, es podran consultar a partir del 21 de novembre.
Cal revisar que les vostres dades siguin correctes i si detecteu algun error, passeu per Secretaria a fer la reclamació oportuna.

Les persones que volgueu presentar-vos heu de passar per secretaria a recollir el document de candidatura per omplir. En cas que no hi hagi cap candidatura, qualsevol membre del cens serà elegible.

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

Publicació del cens electoral
4 de novembre
Termini de reclamacions del cens
6 i 7 de novembre
Sorteig públic per designar els membres vocals de les meses electorals del sector pares i mares.
Constitució de la mesa electoral
10 de novembre
Publicació del cens definitiu
12 de novembre
Termini per presentar candidatura
20 de novembre
Publicació de la llista de candidats
21 de novembre
VOTACIONS
25 de novembre de 16:30 a 19h a l’aula de psicomotricitat.
Constitució del nou consell escolar
abans del 23 de desembre