01 de setembre 2016

Funcionament del servei de menjador escolar


Tots els alumnes del centre que facin ús del menjador hauran de facilitar els fulls d’inscripció del servei de menjador i de dades i autoritzacions, imprescindibles per poder utilitzar el servei de menjador. Podeu demanar aquests documents al despatx de l'AMPA o descarregar-los a l'apartat de documents del blog.

Si les famílies tenen alguna queixa o suggeriment, cal que s'adrecin a la coordinadora del servei, Yolanda Jorquera. L'horari d'atenció a les famílies, amb cita prèvia, és els dilluns i dijous, de 12,30 a 13h.
També podeu fer ús del full de suggeriments i incidències (pdf) i lliurar-lo al despatx de l'AMPA, perquè puguem resoldre-ho amb la major brevetat possible.


BÚSTIA DEL MENJADOR
Les famílies usuàries del servei de menjador han de fer servir preferentment la Bústia del Menjador expressament habilitada per a totes les comunicacions i incidències relacionades amb el servei.
Hi ha dues bústies: una a l’entrada d’educació infantil i una altra a l’entrada principal de l’escola.
En aquestes bústies les famílies hi deixaran els tiquets, anotacions i/o qualsevol altra informació referent a aquest servei. En cas d'urgència es poden fer comunicacions per telèfon (93 890 43 63) i correu electrònic (ampabaltafamilies@gmail.com).

- Alumnat fixe: Els alumnes que utilitzin el servei de menjador de manera fixa no hauran de comunicar l'assistència diàriament. Ja ho hauran fet en el full d'inscripció que cada any s'ha de renovar. En cas que l'alumne no es quedi a dinar un dia determinat, la família haurà d'avisar abans de les 9.30 hores del mateix dia, utilitzant la bústia, l'adreça de correu electrònic ampabaltafamilies@gmail.com o el telèfon 93 890 43 63. Si no es fa l’avís pertinent, aquest dia no es descomptarà.

- Alumnat esporàdic: Els alumnes que facin ús del servei de menjador de forma esporàdica i/o puntual hauran de comunicar l'assistència a primera hora del matí, abans de les 9.30 hores, dipositant el tiquet corresponent a la Bústia del Menjador el dia que s'hagi de fer ús del servei (si cal, es pot comunicar per telèfon o correu electrònic, sempre aportant el comprovant de pagament del tiquet). El pagament del tiquet s'ha de fer prèviament a l'ús del servei. Si l'import es fa efectiu mitjançant transferència bancària o caixer automàtic, s'ha d'adjuntar el justificant a la sol·licitud del servei.

GESTIÓ DE PAGAMENT

La forma de pagament pels alumnes que gaudeixen del servei de menjador, fixes o esporàdics, es podrà fer mitjançant:
- Domiciliació bancària, si les dades de l’autorització bancària han estat facilitades per la família.
- Ingrés bancari o transferència al compte del servei de menjador (Banc de Sabadell: ES70 0081 1666 10 0001081612) i entregar el comprovant de l'ingrés a l'AMPA (al despatx, a la Bústia del Menjador o per correu electrònic a ampabaltafamilies@gmail.com).
- Pagament en efectiu o amb tarjeta de crèdit al despatx de l’AMPA.
- A la xarxa de caixers automàtics de Banc de Sabadell, a través de l'opció "altres operacions" i seguidament "operacions a tercers". El codi de centre és el 130700. Com a informació addicional cal introduir el nom de l'alumne i el curs.

Els tiquets per a l'alumnat esporàdic es poden aconseguir al despatx de l'AMPA, pagant en efectiu o tarjeta de crèdit (mínim 5 tiquets).
També es poden adquirir per transferència bancària o a través dels caixers automàtics de Banc de Sabadel. En aquests casos, caldrà aportar el comprovant de l'ingrès com a justificant o tiquet.


MENÚS ESPECIALS
Si algun alumne presenta al·lèrgies o algun tipus d’intolerància, caldrà adjuntar el corresponent certificat mèdic, que ha de renovar-se a l'inici de cada curs. Sense aquest certificat mèdic, el menú servit serà el que correspongui al menú astringent del dia. Aquesta informació cal lliurar-la en un sobre tancat al despatx de l'AMPA o a través de la bústia del mejador.

Si un comensal ho necessita, pot sol·licitar el mateix dia, a primera hora del matí, un menú de dieta per malaltia. Aquesta demanda haurà de ser per escrit pel pare/mare/tutor legal de l’alumne a la Bústia del Menjador.

En cas que s’hagi d’administrar algun medicament en l’horari de servei de menjador a l’alumne, cal portar un informe mèdic o bé la recepta indicada pel metge. No s’administrarà cap medicament, si no és amb la corresponent certificació mèdica.


MATERIAL PER PORTAR


* Alumnes de P3: bata de menjador, tovalloletes humides, una capsa de mocadors de paper i una muda sencera de recanvi. Per al descans després de dinar, han de dur un llençol o manta i un coixí.
* Alumnes de P4 i P5: bata de menjador, una capsa de mocadors de paper, tovalloletes humides, i bosseta de roba de cotó amb got, raspall de dents i dentrífic (alumnes de P4, sense dentrífic).
* Alumnes de cicle inicial: bata de menjador i bosseta de roba de cotó amb raspall de dents, got i dentífric.
* Alumnes de cicle mitjà i superior: bosseta de roba de cotó amb raspall de dents, got i dentífric.


ALTRES DADES D'INTERÈS

- El servei de menjador escolar comprèn la franja horària de 12.30 a 15 hores, de dilluns a divendres.  Es fan dos torns: el primer de les 12.30h. a les 13.30h.( P-3, P-4, P-5, 1r i 2n ) i el segon torn de les 13.30h a les 14.15h. (de 3r fins a 6é, i P-3 a 2n que han fet activitats).

- Els menús s’elaboren a la cuina de l’escola J. Baltà i Elias, amb personal propi de cuina.
Hostessa es l'empresa que gestiona el servei cuina, amb menús que introdueixen pasta, llegum i carn ecològiques, làctics artesans de proximitat, arròs, fruita i hortalisses de proximitat, i pasta i arròs integrals. Pel que fa al peix, els menús preveuen que sigui producte fresc, segons temporada.

Menú mensual: Totes les famílies que siguin usuàries fixes del servei de menjador (alumnes que es quedin a dinar 3 o més dies setmanals) rebran una còpia del menú cada mes. També es pot consultar el menú mensual al blog de l'AMPA, en aquest enllaç.

- Preus del menú. A les famílies sòcies de l'AMPA se'ls aplicarà un descompte en el preu.
                         
                   Alumne fixe          Alumne esporàdic
Preu              6,20€                         6,80€
Preu soci       6,15€                         6,70€

- Full de seguiment mensual per als alumnes de P3, P4 i P5 durant el primer trimestre de curs, i informe trimestral per a tot l'alumnat. A cicle infantil, es farà un informe diari en cas que hi hagi incidències o necessitat de seguiment.

- Concessió de beca: Totes les famílies que facin ús del menjador pagaran el 100% de la quota mensual, fins que no es rebi del CCAP la resolució de la convocatòria de les beques de menjador. Posteriorment, es regularitzaran els imports cobrats a les famílies becades donat, si és el cas, el caràcter retroactiu d’aquesta concessió.

- Compactació de beca: Es contempla la possibilitat de compactació de beca per fer efectiva la gratuïtat del servei. La compactació però, requerirà d'una planificació prèvia amb la família, atenent les necessitats de conciliació laboral o altres que puguin condicionar la demanda del servei de menjador.

- Equip de monitors: L'equip de monitors és el mateix dels darrers cursos. Enguany es distribueixen els grups de la següent manera:
P3: Ariadna
P4: Marta
P5: Ernesto
* Reforç infantil: Alba,

1r i 2n:Anna i Esther

3r i 4rt: Ariadna
5è i 6è: Marc
* Reforç 1r, 2n, 3r i 4t: Dolors

- Normativa de gestió administrativa del servei de menjador (pdf)

Per demanar cita prèvia amb la coordinadora del menjador, adreceu-vos al despatx de l'AMPA:
de dilluns a divendres de 9.05h a 9.30h
tardes de dijous, de 16.30h a 17h
Telèfon 93 890 43 63 i correu electrònic ampabaltafamilies@gmail.com