27 de febrer 2018

Neva a Vilafranca!

L’escola informa:

Degut al alt risc de nevada ( que ja comença), les classes d'aquesta tarda i demà dimecres es podrien veure afectades donat la impossibilitat de desplaçament dels mestres que viuen fora de Vilafranca.

L'escola restarà oberta, però no podrem funcionar amb normalitat donat que faltaran molts mestres i no podrem cobrir tots grups.

Avui, dimarts, el servei de menjador funciona amb normalitat.

Us demanem que feu extensiu aquest missatge per altres vies de comunicació (WhatsApp) per tal que arribi a totes les famílies de l'escola.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Equip directiu