05 de novembre 2013

Presentació d'un estudi sobre les AMPA a Catalunya

Un estudi presentat per la Fundació Jaume Bofill posa de manifest la rellevància de les AMPA en la qualitat i l'equitat del sistema educatiu, així com el valor dels serveis que gestionen per a la vida quotidiana de les famílies. Es conclou que sense les AMPA la majoria de serveis bàsics escolars no estarien garantits.

L'estudi destaca la necessitat d'enfortir i reconèixer el paper clau de les federacions d'AMPA com a representants i portaveus legítims dels interessos de les famílies per tal d'incidir en les polítiques relacionades.

A l'estudi es recullen nous resultats de l'enquesta realitzada a més de 1.200 AMPA de Catalunya i 1.500 Directors de centres educatius.

L'estudi constata que les AMPA són un model generalitzat i estès a gairebé tots els centres de Catalunya. En 97% dels centres educatius públics compten amb una AMPA organitzada.

Segons l'informe, la funció de les AMPA és essencial i més en l’actual situació de crisi econòmica. És habitual que s'encarreguin de l'organització de tasques com la gestió de les activitats extraescolars, l’acollida matinal, el menjador,... Les AMPA complementen, o fins i tot substitueixen, els serveis bàsics competència de l’escola o de l’Administració.

És molt important, especialment en el context actual, posar en valor la tasca que fan les AMPA per a l'escola i els nostres fills i filles, i donar suport per a la seva continuïtat, associant-nos com a famílies i col·laborant en el que ens sigui possible.


Podeu consultar tota la informació de l'estudi en el següent enllaç i la presentació de l'informe en aquest document (pdf).