LLIBRESL’AMPA prepara els llistats, preus i descomptes per a la venda de llibres de text de tots els cursos de l’escola. El llistat inclou la quota del Projecte de Socialització de Llibres i Material Didàctic que s'ha elaborat conjuntament amb l'escola per donar resposta als canvis metodològics s'estan aplicant al Baltà i Elias i que suposen la supressió de llibres de text reutilitzables.
El Projecte de Socialització de Llibres i Material Didàctic, a partir de 3r de primària, requereix del compromís de les famílies i és imprescindible ser soci de l'AMPA, signar el full d'adhesió (pdf) i lliurar-lo a l'AMPA abans del 15 de juliol.

Les famílies associades a l'AMPA poden fer la reserva abans de començar el nou curs i adquirir els lots amb un descompte, a través de la plataforma en línia de Servicio Universidad. Aquest sistema implantat l'any passat ofereix més rapidesa, comoditat i eficàcia en l'adquisició dels lots i permet mantenir el pagament de dues quotes en el cas que l'import superi els 55€.

RESERVA I PAGAMENT
El termini per fer la reserva i el pagament és del 26 de juny al 15 de juliol. Totes les comandes realitzades fins a aquesta data tenen garantida la dotació dels lots de llibres a l'inici de curs. Els alumnes trobaran el seu lot de llibres a la seva aula el proper 12 de setembre. Les comandes fetes fora de termini es tramitaran segons existències, i caldrà abonar 5€ més del preu del lot en concepte de ports.
No s’entregarà cap lot de llibres que no hagi estat del tot abonat a data 12 de setembre.
Per fer ús del servei cal ser soci de l'AMPA i els alumnes tindran a l’aula tot el material el primer dia de curs.


Observacions 
L'adreça de la plataforma per a la reserva de llibres és http://colegios.serviciouniversidad.com/ (a la pàgina hi ha un vídeo tutorial amb les indicacions d'ús de l'aplicació).
Codi de centre: balta1718

Especificar el nom i curs de l'alumne a la comanda.
Cal seleccionar tots els llibres que necessiteu.
* En el cas d'alumnes de 3r, 4rt, 5è i 6è adherits al Projecte de Socialització, també s'haurà de seleccionar el lot de socialització.
* La quota del projecte més +música, també caldrà seleccionar-la, en el cas d’alumnes de 3r i 4t.


El primer pagament s'ha de fer efectiu quan es fa la reserva (targeta de crèdit o transferència)
. Si escolliu l’opció de transferència:
- Podeu fer una transferència a: Banc Sabadell S.A.; ES70 0081 1666 1000 0108 1612
- A través del caixer: Banc Sabadell; pagament a tercers (codi 130700)
Important, incloure el nom de l’alumne i el curs.
Recordeu que la segona quota s'abonarà el 5 de desembre per domiciliació bancària. No es faran cobraments en efectiu.


Quan s'efectui la comanda i pagament, rebreu una factura al vostre correu electrònic. L'AMPA també rebrà la notificació dels pagaments efectuats per part de les famílies.

L'AMPA farà la regularització amb les famílies becades.


Per qualsevol dubte, contacteu amb l'AMPA:
Del 26 de juny al 7 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 11h, i dimarts i dijous de 15 a 16h.
Telèfon 93 890 43 63
Correu electrònic ampabaltafamilies@gmail.com

El llistat de fitxes de llibres per cursos el trobareu a l'apartat de Documents