MENJADORL’AMPA gestiona el servei de menjador a l’escola, amb cuina pròpia. Actualment, el servei està contractat amb l’empresa Hostesa.

Menús mensuals del servei:
Setembre 2017 (pdf)
Octubre 2017 (pdf)
Novembre 2017 (jpg)
Gener 2018
Febrer 2018 
Març 2018
Abril 2018  Preus del servei. Curs 2017-2018   
El preu de l'àpat per als alumnes fixes al servei de menjador és de 6,20€  el menú i de 6,80€ per als dies esporàdics.
El preu de l'àpat, aplicant una bonificació per a les famílies sòcies de l'AMPA serà de 6,15€ diaris per a l'alumnat fix i de 6,70€ per a l'alumnat eventual.

El cobrament mensual per a l'alumnat fixe es farà, per domiciliació bancària, la primera setmana del mes en curs.
L'alumnat que faci ús del servei de menjador de forma eventual, haurà de comprar el tiquet prèviament i deixar-lo a la Bústia del Menjador abans de les 9.30h del dia que s'hagi de quedar a dinar, perquè es faci la reserva.
Podeu comprar els tiquets al despatx de l'AMPA (efectiu o tarjeta -mínim de 5 tiquets-), transferència bancària o a través dels caixers automàtics de Banc de Sabadell.

* Per fer un ingrés al compte del menjador (Banc de Sabadell: ES70 0081 1666 10 0001081612) de l'AMPA, cal especificar en l'ingrés el nom de l'alumne. El resguard podeu dipositar-lo a la Bústia del Menjador, abans de les 9.30h, el dia que l'alumne es quedi a dinar.
* Codi Caixer Automàtic Banc de Sabadell: 130700. Com a informació addicional cal introduir el nom de l'alumne i el curs i el resguard es diposistarà a la Bústia del Menjador com a comprovant d'adquisició del tiquet el dia que l'alumne es quedi a dinar, abans de les 9.30h.


La Bústia del Menjador s'ha de fer servir per comunicar qualsevol incidència relacionada amb el servei, com per exemple, la necessitat de dieta tova, assistències d'alumnat eventual, baixes d'alumnat fixe...

Les incidències s'han de fer saber abans de les 9.30h del dia indicat. En cas de comunicar-ho per correu electrònic o telèfon caldrà fer-ho abans de les 9.30h també.
Per donar-se d'alta del servei, trobareu el formulari a l'apartat de Documents

Tota la informació del funcionament del servei de menjador, la trobareu en el següent enllaç.