07 de maig 2014

Assemblea General Ordinària de l'AMPA

El proper dilluns 19 de maig a les 20 hores se celebrarà l'Assemblea General Ordinària de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola J. Baltà i Elias. L'Assemblea es convoca al menjador de l'escola. 
Us demanem la màxima assistència a l´Assemblea, per tal de poder conèixer i resoldre els vostres dubtes i rebre les vostres propostes i/o suggeriments.


Ordre del dia:
1. Presentació Junta
2. Comptes:
- Curs 2012- 2013
- Pressupost curs 2013-2014
- Aportació escola 2013-2014
3. Curs 2013-2014
- Activitats
- Festa fi de curs
- Altres
4. Precs i preguntes