24 de març 2015

Full de suggeriments i incidències

La Junta de l'AMPA de l'escola J. Baltà i Elias posa a l'abast de totes les famílies un full d'incidències o suggeriments per poder recollir opinions i aportacions de millora per part de les famílies, així com incidències que es puguin detectar en qualsevol dels serveis que l'AMPA gestiona.
Un dels principals objectius de l'AMPA és aconseguir l'òptim funcionament dels serveis que contractem, que són l'acollida, el servei de menjador escolar i les activitats extraescolars.
Per garantir que aquest objectiu sigui assolit, és fonamental la col·laboració de totes les famílies usuàries, amb la comunicació de suggeriments per a a la millora dels serveis o amb la comunicació de les incidències que hagueu pogut detectar i calgui resoldre.

El full de suggeriments i incidències el podeu descarregar en aquest enllaç directament, o demanar-lo al despatx de l'AMPA. Un cop omplert, el retorneu a l'AMPA a través de la bústia, adreçant-vos al despatx en l'horari d'atenció a les famílies o per correu electrònic a l'adreça ampabaltajunta@gmail.com.