28 d’abril 2015

Sol·licitud de les beques de menjador per al curs 2015-2016


El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha publicat les bases de la convocatòria de beques de menjador per al proper curs escolar 2015-2016.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 4 al 15 de maig i cal presentar-les al Servei d'Ensenyament del Consell Comarcal de l'Alt Penedès (carrer d'Hermenegild Clascar, 1-3 de Vilafranca).
Pel que fa als alumnes de nova matriculació, les famílies d’alumnes de P3 i d’alumnes matriculats amb posterioritat al 15 de maig podran presentar la sol·licitud fins al 30 de setembre de 2015 . Els alumnes matriculats un cop iniciat el curs, podran presentar la sol·licitud fins a 30 dies naturals posteriors a la data de matriculació.

Destacar que igual que el curs passat totes les famílies interessades hauran de dirigir-se al Servei 
d’Ensenyament del Consell Comarcal, durant del termini establert, amb la sol·licitud ben emplenada i la documentació requerida.

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA
- Sol·licitud signada per tots els membres de la família majors de 18 anys.
- Volant de convivència actual (s'ha de demanar a l'Ajuntament de Vilafranca).
- DNI/NIE de tots els membres de la família computables (fotocòpia).
- Llibre de família (Original i fotocòpia).
- Document acreditatiu d'ajuts no contributius (com són la PIRMI o pensions d’aliments....).
- Les persones que hagin rebut una subvenció per pagar el lloguer durant l’any 2014, hauran de portar un certificat de l’Agència catalana de l’habitatge indicant l’import percebut.

En els següents enllaços podeu consultar les bases de la convocatòria, i descarregar-vos la documentació resum de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud.
Bases de la convocatòria
Informació resumida beques (pdf)
Imprès sol·licitud (doc)


Aquesta documentació també la podreu trobar a la secretaria de l'AMPA.
El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no dispensa fotocòpies de la sol·licitud.
Podeu descarregar-vos la sol·licitud en aquest enllaç o adreçar-vos al despatx de l'AMPA per demanar-ne una còpia.