07 de novembre 2016

Eleccions al Consell Escolar

Aquest primer trimestre del curs (entre novembre i desembre) se celebren als centres educatius catalans les eleccions per renovar els membres que formen part del consell escolar.

Les famílies hem de participar-hi, com a garantia de democràcia i representativitat en el consell escolar de centre. Per això, és important dir la nostra opinió i intervenir en l'educació dels nostres fills i filles a través d'aquest espai. El consell escolar és l'òrgan de participació més important que tenim a l'escola.

La nostra participació es pot vehicular:
* Presentant-nos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
* Votant el dia 29 de novembre els candidats que considerem més representatius.

Més informació

CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

Publicació del cens electoral: 8 de novembre
Termini de reclamacions del cens: 9 i 10 de novembre
Reviseu que les vostres dades siguin correctes i en cas contrari passeu per secretaria a fer la reclamació oportuna.

Sorteig públic per designar els membres vocals de les meses electorals del sector pares i mares i
Constitució de la mesa electoral: 14 de novembre
Publicació del cens definitiu: 15 de novembre

Termini per presentar candidatura: 21 de novembre
Publicació de la llista de candidats: 23 de novembre
Les persones que estigueu interessades en presentar-vos, heu de passar per secretaria a recollir el document de candidatura per omplir. En cas que no hi hagi cap candidatura, qualsevol membre del cens serà elegible.

VOTACIONS: 29 de novembre de 16:30 a 19h a l’aula de psicomotricitat
Constitució del nou consell escolar: abans del 22 de desembre