11 de desembre 2016

Resum i documents de l'assemblea general ordinària de socis

El passat dijous 1 de desembre de 2016 va tenir lloc al menjador de l'escola l'assemblea anual de socis de l'AMPA de l'escola J. Baltà i Elias.

A la sessió, amb vuit socis membres assistents, es van presentar els comptes del curs passat i la proposta de pressupost per al curs actual. Igualment, es va fer lectura de la memòria de l'entitat del curs 2015-2016, així com el porjecte de la Junta de l'AMPA per aquest curs 2016-2017.

El pressupost d'aquest curs 2016-2017 és de 216.695,42€. A l'assemblea es va fer un repàs de totes les partides, analitzant que algunes s'han adequat a la realitat del centre i als condicionants legals fiscals actuals. Destaca la desaparició del servei d'acollida de tarda per manca de demanda, o la important reducció de la partida de xandall i roba esportiva, ja que queda pendent la concreció de la nova imatge de l'escola per fer noves comandes. El servei de menjador continua essent el que concentra el major porcentatge de l'activitat econòmica, seguit del programa d'activitats extraescolars i la gestió de llibres i material escolar.
Pel que fa a les activitats, destaca la consolidació de la celebració de la setmana de Sant Jordi i es treballa en coordinació amb l'escola en un projecte per a la Biblioteca, que compta amb una comissió formada per pares i mares de l'escola. Es va anunciar que aquest treball en comissions, seguint la línia que la Junta es va plantejar en el seu Pla estratègic fa dos anys, es continuarà potenciant, però alhora, i amb la previsió de baixes a la Junta properament, s'iniciarà una campanya d'increment de famílies sòcies i de participació a la Junta de l'AMPA.

Al final de la reunió, un dels pares assistents va anunciar l'inici d'activitat d'un grup de pares i mares que volen incentivar la participació de les famílies en el desenvolupament pedagògic de l'escola. Va demanar el suport de l'AMPA per a les activitats que convoquin, i des de la Junta es va manifestar la seva total predisposició a la col·laboració en totes les inciatives i activitats a l'entorn de la comunitat educativa del Baltà.

DOCUMENTS RELACIONATS
Pressupost curs 2015-2016 (pdf)
Proposta de pressupost curs 2016-2017 (pdf)
Memòria de l'entitat curs 2015-2016 i projecte curs 2016-2017 (pdf)