07 de juny 2017

Ajuts econòmics per a la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants per al curs vinent

La regidoria d'esports de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat la convocatòria d'ajuts econòmics per a la pràctica d'activitats físiques i esportives dels infants en ofertes fetes per les entitats esportives i AMPA de les escoles de Vilafranca, durant el curs 2017-2018.

L’objecte de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics, perquè els infants realitzin d’activitats físiques i esportives continuades en horari extraescolar, amb la finalitat de garantir l’accés a la practica d’aquestes activitats i la seva socialització en el temps de lleure. Preveu la possibilitat de subvenció d'aquest tipus d'activitats en les programacions de les AMPA de les escoles. El termini de presentació de sol·licituds en el cas d'activitats extraescolars de l'AMPA de l'escola Baltà i Elias serà del 3 al 14 de juliol de 2017. Les sol·licituds s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

La concessió dels ajuts s’efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva, pel sistema de concurs.

La quantia de les subvencions vindrà determinada per l’aplicació dels percentatges destinats a les activitats subvencionables en funció de:
1. La situació econòmica familiar de cada un dels sol·licitants
2. El cost màxim subvencionable per a les activitats incloses en la convocatòria
3. El nombre màxim d’activitats subvencionables

Informació d'interès:
Podeu consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç
Trobareu els formularis de sol·licitud de subvenció en el següent enllaç