09 de setembre 2014

Novetats de funcionament del servei de menjador escolar

Aquesta setmana s'ha fet la reunió informativa del servei de menjador a l'escola, ja que aquest curs 2014-2015 s'introdueixen algunes novetats de funcionament amb l'objectiu de millorar i optimitzar la comunicació amb les famílies usuàries del servei.

El servei de menjador escolar comprèn la franja horària de 12.30 a 15 hores, de dilluns a divendres. Els menús s’elaboren a la cuina de l’escola J. Baltà i Elias, amb personal propi de cuina.
Totes les famílies que siguin usuàries fixes del servei de menjador (alumnes que es quedin a dinar 3 o més dies setmanals) rebran una còpia del menú cada mes. També es pot consultar el menú mensual al blog de l'AMPA, en aquest enllaç.
Tots els alumnes del centre que facin ús del menjador hauran de facilitar els fulls d’inscripció del servei de menjador i de dades i autoritzacions, imprescindibles per poder utilitzar el servei de menjador, concretant les dades necessàries per al seu ús. Podeu demanar aquests documents al despatx de l'AMPA o descarregar-los a l'apartat de documents del blog.

NOVETATS DE FUNCIONAMENT: BÚSTIA DEL MENJADOR

Les famílies usuàries del servei de menjador utilitzaran la Bústia del Menjador expressament habilitada per a aquest servei. S'instal·laran dues bústies: una a l’entrada d’educació infantil, i l’altra a l’entrada principal de l’escola. En aquestes bústies les famílies hi deixaran els tiquets, anotacions i/o qualsevol altra informació referent a aquest servei.
- Alumnat fixe: Els alumnes que utilitzin el servei de menjador de manera fixa no hauran de comunicar l'assistència. En cas que l'alumne no es quedi a dinar un dia determinat, caldrà avisar la coordinadora de menjador abans de les 10h del mateix dia, utilitzant la bústia o el telèfon. Si no es fa l’avís pertinent, aquest dia no es descomptarà de l’import mensual.
- Alumnat esporàdic: Els alumnes que facin ús del servei de menjador de forma esporàdica i/o puntual hauran de comunicar l'assistència a primera hora del matí, abans de les 10 hores, dipositant el tiquet corresponent a la bústia el dia que s'hagi de fer ús del servei.

D'altra banda, per resoldre qualsevol incidència de funcionament cal contactar amb la coordinadora del servei. Si les famílies tenen alguna queixa o suggeriment cal que s'adrecin per escrit a la coordinadora del servei, a través de l'AMPA.

Fora d'aquests canvis, el servei de menjador es manté en les mateixes condicions:

- Dos torns per dinar: el primer de les 12.30h. a les 13.30h.( P-3, P-4, P-5, 1r i 2n ) i el segon torn de les 13.30h a les 14.15h. (de 3r fins a 6é, i P-3 a 2n que han fet activitats). 

- Full de seguiment diari per alumnes de P3, mensual per als alumnes de P4 i P5 durant el primer trimestre de curs, i informe trimestral per a tot l'alumnat.

- Material necessari (tot marcat amb el nom de l'alumne)
* Alumnes de P3: bata de menjador, got de plàstic i un paquet de mocadors de paper. Per al descans després de dinar, han de dur un llençol o manta, un coixí i un paquet de tovalloletes humides. 
* Alumnes de P4 i P5: bata de menjador, got de plàstic i un paquet de mocadors de paper.
* Alumnes de cicle inicial: bata de menjador i necesser amb raspall de dents i dentífric.
* Alumnes de cicle mitjà i superior: necesser amb raspall de dents i dentífric.

- Preus del menú
Els preus del menú es mantenen del curs passat. A les famílies sòcies de l'AMPA se'ls aplicarà un descompte en el preu.

                                 Alumne fixe                    Alumne esporàdic
Preu                              6,20€                                   6,80€
Preu soci                       6,10€                                   6,70€


GESTIÓ DE PAGAMENT

La forma de pagament pels alumnes que gaudeixen del servei de menjador, fixes o esporàdics, es realitzarà per:
- Domiciliació bancària, si les dades de l’autorització bancària han estat facilitades per la família.
- Ingrés bancari al compte del servei de menjador (2013-0435-09-0201516414) i entregar el comprovant de l'ingrés a l'AMPA.
- Pagament en efectiu al despatx de l’AMPA.

El pagament en cas de ser usuari fixe del servei de menjador es carregarà a inicis de mes. Si l'alumne faltés algun dia, cal avisar amb antel·lació i s'abonarà la diferència quan es faci el càrrec del mes següent.
Els tiquets per a l'alumnat esporàdic es poden aconseguir al despatx de l'AMPA, aportant el comprovant de l'ingrés bancari previ, per l'import dels tiquets que es vulguin comprar.

COMPACTACIÓ DE BECA

El Consell Comarcal de l’Alt Penedès comunicarà a la direcció i a l’AMPA, la concessió i el percentatge d’ajuts individuals del servei de menjador escolar de les famílies del centre. Totes les famílies que facin ús del menjador pagaran el 100% de la quota mensual fins no rebre la resolució de la convocatòria de les beques de menjador. Posteriorment, es regularitzaran els imports cobrats a les famílies becades donat, si és el cas, el caràcter retroactiu d’aquesta concessió.
Aquest any es continua amb la possibilitat de compactació de beca per fer efectiva la gratuïtat del servei. La compactació però, requerirà d'una planificació prèvia amb la família i només es permetran ajustaments dins del mes en curs, atenent les necessitats de conciliació laboral o altres que puguin condicionar la demanda del servei de menjador.

MENÚS ESPECIALS

Si algun alumne presenta al·lèrgies o algun tipus d’intolerància, caldrà adjuntar el corresponent certificat mèdic, que ha de renovar-se a l'inici de cada curs. Sense aquest certificat mèdic, el menú servit serà el que correspongui al menú astringent del dia.
Si un comensal ho necessita, pot sol·licitar el mateix dia, a primera hora del matí, un menú de dieta per malaltia. Aquesta demanda haurà de ser per escrit pel pare/mare/tutor legal de l’alumne a la Bústia del Menjador.  En cas que s’hagi d’administrar algun medicament en l’horari de servei de menjador a l’alumne, cal portar un informe mèdic o bé la recepta indicada pel metge. No s’administrarà cap medicament, si no és amb la corresponent certificació mèdica.
Per als comensals que ho demanin, el menjador ofereix un menú islàmic, entenent com a tal la substitució de la carn de porc per una altra menja.

Per contactar i atendre qualsevol consulta, ens trobareu al despatx de l'AMPA en horari de dilluns a divendres de 9.05h a 9.30h i les tardes de dimarts, de 16.30h a 17h. També podeu contactar amb l'AMPA per correu electrònic a l'adreça ampabaltafamilies@gmail.com.