30 de juny 2016

Reorientació del projecte de reutilització de llibres de text en projecte de socialització de llibres i material didàcticL'equip directiu de l'escola va reunir els pares i mares d'alumnes de cicle mitjà i superior per exposar la nova proposta de Projecte de Socialització de Llibres i Material Didàctic, adequat a la dinàmica que des de fa uns cursos s'està impulsant a l'escola. El director Paton Felices va explicar que els llibres de text cada cop perden més pes, que agafen els materials didàctics, i també llibres de consulta, per a la realització dels projectes i aprenentatge per competències.

Per adaptar-se a aquesta nova realitat, el Projecte de Reutilització de Llibres de text es reorienta i deixa de ser una proposta de reutilització exclusiva de llibres de text, per passar a contribuir al creixement d'un banc de recursos d'aprenentatge socialitzat per a tota l'escola. Increment en quantitat de recursos, però sobretot en la qualitat d'aquests recursos.

El tipus de material que es socialitza és el material bibliogràfic per a consulta a l'aula, el material didàctic per a experiència a l'aula i els instruments de vent del projecte +Música que enguany s'inicia amb l'alumnat de 3r de primària i que ha de continuar en els propers 3 anys per completar els cicles mitjà i superior.

La quota de socialització és de 15€ anuals i la gestió anirà a càrrec de l'AMPA, per la qual cosa, cal ser soci de l'associació de pares i mares d'alumnes per adherir-s'hi. En el cas de les famílies de l'alumnat de 3r curs de primària, la socialització inclou una quota de 25€ per a l'accés a l'instrument musical del projecte +Música.

La realització de la comanda de llibres i material didàctic per al curs vinent inclou la quota de socialització de cada nivell.

Més informació de la comanda de Llibres per al curs 2016-2017